Nyhetsflöde

2023-12-12

Carina vann igen !  Grattis ! För 3:e året i rad utsågs hennes honung till föreningens bästa.

2023-09-13

Årets nybörjarkurs har haft en återträff där erfarenheterna från årets kurs diskuterades samt hur det har gått med uppstarten av den egna biodlingen. Deltagarna fick även ta emot diplom som delades ut av kursledaren Sören Pettersson.

2023-08-30

Närodlad kvalitetshonung 2023.

Kan det bli bättre?

Alingsås biodlarförenings bedömning av medlemmarnas honungsprover är genomförd. En bedömningskommitté har arbetat intensivt och noggrant under en period för att avslöja eventuella svagheter i medlemmarnas honungshantering. Bedömningskommittén har flerårig erfarenhet av detta arbete och har förbättrat sina rutiner från till år.

Årets bedömning har omfattat prover från 15 av föreningens biodlare. Det innebär att cirka en av tio biodlare i föreningen lämnar in prov. Samtliga av årets prover har hållit så hög kvalité att de har godkänts. Flera av de biodlare som lämnat in honungsprov har använt föreningens utrustning i slungrummet på Järnholmen för att hantera sin honung. De goda resultaten visar att det arbete de ansvariga för slungrummet gör och

introduktionen av nybörjare där fungerar väl.

Ändra inte på vinnande lag.

Hur skall vi då göra för att bibehålla den höga kvalitén på medlemmarnas honung kommande år? Jag tror att den viktigaste lärdomen från årets resultat är att erfarenhetsutbyte är av största betydelse för kvalitetsarbetet. Så låt oss fortsätta med återkommande medlemsmöten som förutom intressanta ämnen också ger möjlighet för närvarande medlemmar att utbyta erfarenheter. Öppet hus på Järnholmen en gång per vecka under högsäsong maj till augusti ger möjlighet att diskutera frågor när de är som mest aktuella. Jag hoppas att alla som känner sig delaktiga i hanteringen av medlemmarnas honung känner sig nöjda och uppskattade för sitt utmärkta arbete. Så låt oss fortsätta att informera varandra och samarbete för att nå fortsatt goda resultat.

Sören Hansson

För styrelsen i Alingsås biodlarförening.

2023-07-29

MARIEDALS KUPLAG PÅ ALLELOPPIS

Ett kuplag från Alingsås biodlarförening gästade Alléloppisen lördagen 29 / 7. Från klockan 7 på morgonen och fram till klockan 13 fanns Mariedals kuplag på plats för att informera om biodling och bjuda på smakprov av lokalt producerad honung. Nyslungad honung är en primör som många lärt sig att uppskatta. Besökare uppskattade verkligen att honungen kom från en lokal bigård som de visste var den fanns. Det gick också att köpa med sig en burk honung och fortsätta njuta hemma. Honungen kan användas för att söta och smaksätta bröd eller mat. Ostsmörgås med honung på var ett smaktips vi fick.
Den nyslungade honungen är flytande men går sakta över i fast form genom kristallisering under närmaste tiden. Hur lång tid detta tar varierar bland annat på var bina dragit nektar och pollen till honungen. Hur honungen lagras påverkar också konsistensen.
Alléloppisen som pågår under lördagar sommartid är en trevlig social mötesplats för alingsåsare och tillresta. Vi uppskattar verkligen att vi fick möjlighet att vara en del av detta.

För Alingsås biodlarförening
Sören Hansson
Tel 0730 22 35 21.

2023-06-27

ÖPPET HUS

Ännu en tisdag med öppet hus vid föreningslokalen. Vädret stabiliserades och vi hade en fin kväll ute på flustret. Tack alla som kom.

 

 

2023 06 14

SVÄRMTELEFON
Hej på er. På nationell nivå finns sedan en tid ett telefonnummer som kopplas till en lokal svärmfångstsamordnare inom ett visst område. Biodlare har ju ett särskilt ansvar att ta hand om svärmar och vår förening har sen tidigare organiserat detta. Vår organisation behöver uppdateras och jag skulle därför vilja att så många av er som möjligt kan anmäla er till vårt nätverk av biodlare som kan rycka ut när ni kan. Ni som anmält er får sedan ett gruppSMS med förfrågan om ni kan hämta en upphittad svärm. Ni kan anmäla ert intresse genom att fylla i följande formulär

https://forms.gle/qC1rrsJ7DQXTbGW49

 

 

2023 05 22

Kuplagsträff på Mariedal

Priser för bin och material.

Mariedals kuplag skall sälja två samhällen till nybörjare. För att undvika missförstånd angående priser har Mariedals kuplag föreslagit att föreningen tar 2 000 kronor för tjugo ramar med påsittande bin. Föreningen kan sälja av sitt begagnade material om behov finns. Prisförslag halva nypriset. Ett förslag är att dessa priser endast gäller föreningsmedlemmar. Beslut angående priser kommer att tas upp vid kommande styrelsemöte.

Gemensamma inköp.

Drottningar har beställts och kommer att köpas in. Möjlighet finns för kuplag och enskilda medlemmar att beställa puppor eller drottningar för gemensam leverans.

Gemensam beställning av honungsburkar kommer att kunna göras. Under kommande kvällar med öppet hus kommer vi att få besök av två leverantörer av bimaterial.

Inköp av arbetsmaterial.

Behov finns att komplettera utrustningen i slungrummet. Ytterligare ett avtäckningsbord behövs och ett antal avtäckningsgafflar. Beslut kan tas på kommande styrelsemöte.

Drottningodling.

Det finns ett stort intresse för att lära sig mer om drottningodling. Här finns stort utrymme för egna initiativ. Ingen planering för samarbete mellan kuplagen när det gäller drottningodling under säsongen gjordes.

 

2023-05-02

SISTA MINUTEN

Vi vill påminna om att det fortfarande finns platser kvar på den av Lerums biodlarförenings resa till mångfaldens trädgård den 6 maj.

2023-04-23

Efter den gemensamma arbetsinsatsen är det härligt med en fika på ”flustret”.

2023-04-16

Vårväder och engagerade biodlare = succé.

Vad trevligt det var att förbereda sommarsäsongen vid vår bigård Järnholmen. Tack alla engagerade medlemmar i vår förening som passade på att sluta upp för vårröjning utomhus och inomhus vid vår bigård. Ett tjugotal personer ställde upp och röjde marken från löv och städade inomhus i vår föreningslokal. Det gavs också tillfälle till gemenskap vid grillen och över en kopp kaffe. Många ämnen togs upp med tyngdpunkten på hur bina övervintrat och vad som planeras under kommande säsong.

Tack alla energiska medlemmar och hoppas vi ses igen om inte förr så när vi inleder våra tisdagsträffar med öppet hus på Järnholmen den 16 / 5.

För biodlarnas styrelse genom Sören H.

2023-04-04

Vintern har dröjt sig kvar men nu kommer den ????

VÅREN.

 

Dagarna blir allt längre och chansen att få behagliga vårdagar ökar för både bin och biodlare. De flesta har väl gjort en första städning av bottnarna i sina bikupor. Det är enkelt att bara flytta över samhället på en ren botten och återställa det på sin plats. Man undviker att öppna samhället uppåt och släppa ut binas värme. När man lyfter samhället får man också en uppfattning om hur mycket mat bina har kvar. När äggläggningen kommer igång kommer kvarvarande foder att omsättas snabbt. Nu börjar ju det också att finnas god tillgång på pollen och nektar från exempelvis sälg och al. Våra vackra vårblommor är ju också till glädje för bina.

För att inte riskera att sprida smitta är det viktigt att ta hand om det animaliska avfallet från kuporna på ett bra sätt. I senaste numret av Bitidningen nummer 4 år 2023 kan man läsa om hur man gör detta på bästa sätt.

I slutet av april kan det vara tid för nästa ingrepp i kupan. Då kan man plocka bort använda mörka ramar ur undre lådan och ersätta dem med ramar man skattat honung ur under förra säsongen. Man passar då också på att kontrollera att äggläggningen är igång.

Sommarsäsongen är så smått igång och det går att lägga mycket tid på samarbete inom föreningen. Föreningens bin skall skötas under trevlig samvaro och erfarenheter utbyts med andra biodlare om hur övervintringen gått och vad vi lärt oss av det. Det känns skönt att se fram emot en ny säsong med öppet hus på föreningens bigård Järnholmen. Från och med tisdag 16 maj träffas vi för fika och bisnack på ”FLUSTRET”.

Sören Hansson

2023-03-31

Städdagen framflyttad

Imorgon den 1 april skulle vi ha haft städdag ute på Jernholmen men pga av det dåliga vädret så ställer vi in. Nytt datum utsatt till den 15 april.

2023-03-15

Studiebesök på Gyllene Biet

Idag har ett antal medlemmar gjort ett studiebesök hos Ingrid Evaldsson som är professionell biodlare och driver företaget Gyllene Biet. https://gyllenebiet.se/  Förutom en berättelse kring hennes väg fram till att bli företagare gjorde vi en rundvandring i de lokaler där hon arbetar med de produkter som hon hämtar från sina bin. Ingrid berättade också om det stöd för ökad bihälsa som initierats av SLU och som syftar till att enskilda biodlare kan vända sig till ett antal kunniga rådgivare varav Ingrid är en av dem som kan kontaktas. Kontaktuppgifter och mer om projektet kan man hitta på https://helpmeup.se/s/slu som är bihälsorådgivarnas webbadress. Genom att ange en rabattkod så är rådgivningen kostnadsfri under hela 2023.

Vi som var där kände oss imponerade och inspirerade genom besöket.

2023-02-21

Nya bord på Jernholmen

Efter att dom nya borden är på plats är det gott med en kopp kaffe.

 

2023-01-24

Vårsäsongen är i gång. Januarimötet en succé.

Alingsås biodlare startade vårsäsongen 2023 med att bjuda in drottningen Ewa och drönaren Mikael som också kallar sig DoD`s bisyssla till en informationskväll tisdagen 23 01 17. Till mötet kom också inbjudna biodlare från Lerums biodlarförening.

Det blev ett välbesökt möte med engagerade deltagare som fick en hel del information men som också fick en känsla av att det finns mycket att prata om och diskutera under kommande träffar i vår. Vad är bäst att ge bina att leva på under vintern? Vilka behandlingar är bäst att göra vid olika sjukdomstillstånd i kupan? Hur påverkas våra solitärbin av honungsbina vi har i våra kupor? Från föreningens sida vill vi gärna att ni som besökte informationsmötet hör av er med frågor som dök upp som ni vill diskutera vidare med biodlande kollegor. Ni kan vända er till någon i styrelsen så kan vi planera in hur vi kan ta upp intressanta ämnen under våren. Det kan ske i återkommande medlemsmöten, i kuplagens träffar eller kanske när vi har öppet hus varje vecka från maj och framåt under sommaren.

2023-01-17

Naturlig biodling baserad på forskning och fakta

Den 17 januari kl 19.00 i Hillsalen Västra Ringgatan 20, Alingsås (där vi hade årsmötet) kommer biodlarparet Ewa och Mikael att besöka oss, Inom biodlingen finns många uppfattningar kring binas behov och skötsel. Påståenden som inte alltid har hittat stöd i någon forskning. Ewa o Mikael har bestämt sig för att undersöka flera av dessa allmänna uppfattningar.

Detta kommer man att berätta om för oss.

2022-12-13

Föreningens godaste honung

Alingsås biodlarförening har samlats för att utse föreningens godaste honung. Carina som försåg oss med godaste honungen 2022 har fått samma utmärkelse flera gånger tidigare. Det är givetvis roligt att vinna men alla mötesdeltagarna uppskattade verkligen samvaron och att få smaka på honungsprover från biodlande kollegor. Nu ser vi fram emot biåret 2023

2022-07-18

Öppet hus tisdag 19/7 klockan 18 – 20.

Hur påverkas honungsbi och andra pollinerare av varmare somrar? Kommer arter som ger bättre pollinering att etablera sig på våra breddgrader? Blir det bra honungsskörd i år?

Detta är exempel på ämne vi kan diskutera vid öppet hus på tisdagskvällar.

Ta med dina egna erfarenheter och dina frågor och kom och umgås och ha en fin stund på Järnholmens fantastiska altan.

Hoppas vi ses:

Sören Hansson för Alingsås biodlarförening.

 

2022-07-10

Nu blommar linden.

Nu är det högsommar och linden blommar för fullt. I Alingsås stadskärna och ytterområden finns ett stort antal parklind som kommit olika långt i sin blomning och fruktsättning. Lindar som står mycket nära varandra har kommit olika långt i sin blomning, den ena kan vara överblommad medan den andra nyss gått från knopp till blomma. Jag är osäker på hur förutsättningarna för dessa träd skiljer sig åt. Jag tycker mig se en liten skillnad på bladens form men i övrigt verkar de väldigt lika.

Lindens blomning är mycket viktig för våra pollinerare. Nektartillgången är mycket god och nektarn har högt sockerinnehåll. Dessutom ger linden relativt mycket pollen. Vissa år kan bina också dra honungsdagg / bladhonung från linden.

För bästa skörderesultat för bin och biodlare är det bra om vädret är varmt och fuktigt under lindens blomningstid. Vi hoppas på en smakrik honung i år med inslag av lindens speciella honungssmak. Njut av sommarens fantastiskt vackra blomning och härliga blomsterdoft.

Sören Hansson

2022-07-08

Öppet hus tisdag 12/7 klockan 18 – 20.

Våra träffar på tisdagskvällar fortsätter fram till 16/8. Vi träffas på Järnholmen och umgås och tar upp aktuella bifrågor. Hur viktigt är det med låg vattenhalt i honungen? Vad drar bina på just nu? Får honungen smak av någon speciell dragväxt i år? Ta med dig dina bifrågor och dela andra biodlares erfarenheter av det är som händer just nu i våra kupor.

Hoppas vi ses:

Sören Hansson för Alingsås biodlarförening.

 

2021-09-21

ÅRSMÖTE

Hej

Tiden går fort och vi i valberedningen har påbörjat vårt arbete. Årsmötet skall enligt stadgarna genomföras under november månad. För att få in nomineringar och övriga synpunkter har vi sammanställt en enkät. Vi ber er därför att underlätta vårt jobb och besvara enkäten. Det ges möjlighet till att nominera men också att uttrycka vilka förväntningar på föreningen mm

Genom att klicka på nedanstående länk kommer ni till enkäten.

https://forms.gle/wxSjUG7gN7Uw2bWa7

Enkäten kommer att stängas den 10 oktober. Om ni har möjlighet så föreslår vi att ni besvarar enkäten så fort som möjligt.

Har ni några frågor eller inte kan fylla i enkäten kan ni ringa mig, Lennart Arvidsson på 073 5006844

Hälsningar

Håkan Olsson och Lennart Arvidsson

Valberedning

2021-08-15

Idag hade vi trevligt besök från Melleruds biodlarförening. Vi berättade om vår förening och våra vänner besökte sedan slungrummet och gick runt bland de växter som vår utomordentliga trädgårdsgrupp sköter om. Som ni ser på bilderna fick vi också tillfälle att sitta ner och ta en fika och samtala om våra erfarenheter.

2021-07-04

Alingsås biodlarförening- Trädgårdsresa 2021
Trädgårdsgruppen planerar en resa till Norrvikens Trädgårdar i Båstad torsdagen den 8 juli.
Alla i biföreningen är välkomna att åka med.
Trädgården är fantastiskt fin med många olika trädgårdsrum, utställningar, bigård med
biväxter mm. Se gärna deras hemsida, www.norrvikenbastad.se . Det finns också restaurang
och kafé. Men det går bra att ha med egen fika och sitta i trädgården.
Om man vill kan man vara med på en guidad tur på 45 min (förköp krävs). Den startar kl 11.
Inträde inklusive guidning kostar 225 kr/person annars 150 kr/person. (pensionärsrabatt
10%). Via hemsidan kan man förköpa entrébiljetter (rekommenderas). Norrvikens trädgårdar
har öppet 10-17 alla dagar.
Vi samåker eller kör i egna bilar. Gör upp i förväg med vem som ni eventuellt kan samåka
med. Räkna med att restiden från Alingsås är ca 3 timmar inklusive rast.
Förslagsvis träffas vi kl. 10.45 vid entrén till Norrvikens Trädgårdar.
Skicka meddelande, som sms eller mail, till Majlis Stenberg om du planerar att åka med.
Telefon 072 5027618 , majlis.b.stenberg@gmail.com .
Väl mött den 8 juli !

 

2021-05-18

En bok om bihälsa som är ett måste för alla biodlare har nu kommit ut.

SJUKDOMAR, PARASITER OCH SKADEGÖRARE I SAMHÄLLET

 

2021-04-22

Idag gratulerar vi vår medlem, Carin Ström, till den ordinarie platsen som ledamot i Biodlarnas styrelse