Styrelse och Funktionärer

Styrelsen 2021

OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladresserna

Ordförande: Sören Hansson soren_hansson(a)bredband.net 0730 223521

Vice ordförande: Yvonne Arvidsson yvonne.arvidsson18(a)gmail.com 0704 801316

Kassör: Kristina Jakobsson

Sekreterare: Pernilla Krantz pernilla.krantz(a)educ.goteborg.se 070 9640238

Ledamöter:  Carina Hamlet carina.hamlet(a)gmail.com 070 5082359

Mark Rosenfeld markerosenfeld(a)gmail.com 0709 261549

Utbildningsgrupp nybörjarkurs

Sören Pettersson soren.engabo(a)gmail.com 0707 101984

Lennart Arvidsson lennart(a)pre4.net 073 5006844

Kristina Jakobsson

Hemsideansvarig

Lennart Arvidsson lennart(a)pre4.net 073 5006844