Styrelse och Funktionärer

Alingsås biodlareförening har genomfört sitt årsmöte. Följande medlemmar valdes till olika uppdrag enligt nedan.

Längst fram från vänster: Sören Hansson, Jerker Andersson.
Bakre ledet från vänster: Lena Sandell, Kristina Jakobsson,
Bo Lennart Nilsson, Mark Rosenfeld

 

Styrelsen 2022

OBS att @ är utbytt mot (a) i mejladresserna

Ordförande: Jerker Andersson

Ledamot: Sören Hansson soren_hansson(a)bredband.net 0730 223521

Kassör: Kristina Jakobsson

Sekreterare: Lena Sandell

Ledamot:  Bo Lennart Nilsson

Ledamot: Mark Rosenfeld markerosenfeld(a)gmail.com 0709 261549

 

Revisorer

Maj-Lis Stenberg ord

Sören Pettersson Suppleant

Valberedning

Håkan Olsson

Lennart Arvidsson

Utbildningsgrupp nybörjarkurs

Sören Pettersson soren.engabo(a)gmail.com 0707 101984

Mark Rosenfeld

Yvonne Arvidsson

Honungsbedömningskommittén

Mats Andersson

Roland Johansson

Mark Rosenfeld

Eva-Maria Wassberg

Stina Wassberg

Pernilla Krantz

Webbansvarig

Lennart Arvidsson lennart(a)pre4.net 073 5006844