EN HEDERSMEDLEM UTSES OCH HEDRAS.

 

Alingsås biodlarförenings ordförande Sven Strömqvist överräcker en rökpust i prydnadsformat och hälsar Curt välkommen i gruppen hedersmedlemmar.

Curt Augustsson är sedan många år aktiv medlem i Alingsås biodlarförening. En duktig biodlare som varit djupt engagerad i föreningens verksamhet som ordförande, kursledare och eldsjäl. Curt har under många år varit delaktig i den positiva utveckling som Alingsås biodlarförening genomgått. Förutom engagemanget i det lokala föreningslivet så har Curt också arbetat för utvecklingen av olika typer av biredskap inom SBR. Han har under många år varit aktiv och diskuterat bifrågor på sociala medier och på så sätt bidragit med sitt kunnande både lokalt och nationellt. Under alla år har han varit känd för att ha bin med bra kvalitet både vad det gäller temperament och skörderesultat. Curts kunnande och intresse när det gäller kemi har kommit föreningen till del på många sätt. Han var tidig med att inse fördelen med att ympa honung för att få en honung med önskvärda egenskaper. Detta spred han till föreningens medlemmar som tillgodogjort sig detta på ett fördömligt sätt. Också när det gäller oxalsyrabehandling av bin har Curts kunnande kommit föreningen till del.

Under en trevlig eftermiddag i Curts hem i Långared utanför Alingsås var vi eniga om att Curts kompetens fortfarande kan komma många biodlare till del. Han lägger mycket tid på att informera sig via datorn och delge andra sina kunskaper.