Facebook

Vår hemsida är inte interaktiv. För de medlemmar som också är medlemmar på facebook  finns en privat grupp där du som medlem kan ansöka om att få gå med. Vi är medvetna om att alla medlemmar inte är aktiva på internet eller är medlemmar på facebook men vill ändå ge dom som så önskar att göra inlägg, diskutera bifrågor mm.

Om du vill bli med hittar du oss på den här sidan

https://www.facebook.com/groups/1459158124375769/about