Honungsskörden rekordstor 1983

Alingsås Tidning 83-06-0

Under 1982 skördades i riket inte mindre än 3.430.746 kg honung. Det är den största siffra som biodlarna någonsin kommit upp till – i varje fall så länge statistik funnits.

Även i ett annat avseende var fjolåret ett rekordår. Antalet medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund hade vid årets slut stigit till 18.191, och det är 1.293 flerän vid 1981 års utgång. Dessasiffror innebär att den gynnsamma trend som inleddes 1971 altjämt håller i sig. Den avlöste den nedgång som pågått altsedan sockerransoneringen infördes under andra världskriget.

Honungsskörden per invintrat samhälle var 36,8 kg. Även den siffran ärmycket god. Bakomdetta genomsnitt döljer sig dock vissa regionala variationer. Högsta siffran hade östergötlands län med 50,0 kg per samhälle, lägsta Kronobergs och Norrbottens län med 23,2.

I norra Älvsborgs län skördade man per invintrat samhälle 33,1 kg honung, i södra Älvsborgs län 32,2 kg samt Skaraborgs län 44,3 kg.

Enledningen till den rekordartatgoda skörden var inte endast den förbiodlinngen tjänliga väderleken. De som besprutar åkrar och trädgårdar är numera aktsammare än förr och ser till att de inte skadar bina.

Anm 2017: Medlemsantalet fortsatte stiga några år och nådde toppen 1984 med 19.688 för att därefter sjunka.

Även 1982 gav rekordskörd med 3.868.675 kg. Rekordåret hittills var 1989 med 4.656.496 kg