Dragväxter

LISTA

sammanställd av RUNE HEDBERG

Genom att klicka på länken nedan kommer du till ett excellblad som som du måste ladda ner för att kunna se.

Dragväxter

De växter bina hämtar nektar eller pollen från kallas dragväxter. Vi har gjort en liten lista med ett antal växter där vi lagt in värden för nektar och pollen. Ju högre värde – ju bättre växt sett ur biodlarens ögon. Om växten inte återfinns i listan kan det ha flera orsaker.

vi saknar uppgifter om värdet som dragväxt
vi har missat växten
den ger ingen eller ringa nektar eller pollen
den finns under ett annat namn
Vissa växter har olika namn i olika delar av landet. Så har t.ex. mjölkört minst 18 och älggräs minst 27 olika namn, mer eller mindre lokalt. Att ta med även dessa alternativa namn skulle göra listan alltför tung.

Maskrosor är en rätt komplicerad grupp.

Maskrosorna är mycket viktiga för bina
Här representeras den av gruppen ogräsmaskrosor, vilket torde vara dem vi hittar i gräsmattorna och på fälten. Totalt finns det över 1.000 arter av maskrosor i norden. Man får nog vara expert för att skilja dem åt. För oss andra har det en viss betydelse har det när det gäller vilka blad man skall samla till sallad eftersom smaken skiljer. Maskrosor ger nektar endast under förmiddagarna. Om det skulle vara nödvändigt att klippa gräsmattan så gör det på eftermiddagen så irriterar du inte bin och andra nektarsamlande insekter i onödan. Eller varför inte tillåta sig att njuta av de vackra vita bollar som kommer om man låter bli att klippa gräsmattan.

Björnbär redovisas också som en grupp. Det finns ca 80 arter i norden och det är inte helt lätt att skilja dem åt.

När det gäller tillgång till nektar och pollen finns det dock ingen anledning att gå in närmare på olika arter av maskrosor eller björnbär.

Värdet av en växt säger dock inte allt om dess betydelse som dragkälla. Det kan variera från år till år, från lokal till lokal, från tid på dygnet till annan osv . Dessutom måste det finnas tillräckligt många blommor.

 

Nyckel
0 – Inget
1 – Måttligt
2 – Bra
3– Mycket bra