Lite lokalhistoria

Hur länge det funnits biodling i våra trakter är inte känt. Det äldsta belägg vi för närvarande har är en bouppteckning från Ruus daterad år 1780.

Föreningar har bildats. Vissa har bestått, i andra finns varken medlemmar eller verksamhet.

I norra Älvsborg fanns 1919 sammanlagt 993 biodlare fördelade på 35 föreningar. Efter sammanslagningen av de båda riksförbunden återstod 1921 endast 22 föreningar med sammanlagt 330 medlemmar.

Uppgifter finns om följande föreningar i vårt område

Alingsås biodlarförening
Alingsåstraktens biodlareförening
Antens biodlareförening
Långareds biodlareförening
Magra biodlareförening
Mellbydalens biodlareförening
Sollebrunns biodlareförening (f.d. Erska Biodlareförening)

Alingsås första förenings öde är höljt i dunkel. Vi vet att den bildades 1917. Vi vet att en av dem som bildade föreningen var Kaleb Thorin. Han var en framstående yrkesfotograf som dokumenterat det samtida Alingsås på ett föredömligt sätt. Vad vi för tillfället vet så finns det inte någon dokumentation av biodling i hans omfattande bildarkiv, med ett enda undantag. Föreningen tillhörde SBF, och det är olkart vad som hände vid samanslagningen av de båda riksförbunden.

Vi har inte kunnat återfinna några uppgifter om när verksamheten upphörde. Inga handlingar har återfunnits. Föreningen har inte lämnat några spår i länsförbundets protokoll.

Mellbydalens biodlareförening bildades 1916. Den upphörde troligtvis redan före 1921 eftersom den inte finns med i länsförbundets förteckning från detta år. Vi vet inte något om föreningen. Inga handlingar har återfunnits.

Magra biodlareförening bildades 25 mars 1916 och upphörde hösten 2007.
Föreningen finns bl.a. omnämnd i Alexander Lundgrens reseberättelser.

Sollebrunns biodlareförening bildades 20 augusti 1944 och har nu gått samman med Alingsåstraktens BF. Föreningen hette tidigare Erska biodlareförening (efter församlingen).

Antens biodlareförening bildades 13 mars 1916  Sista sidan är urriven ur protokollsboken 1916-1954 utriven Det är oklart hur länge föreningen existerade. En anteckning i protokoll från Alingsåstraktens BF 1972 diskuterades en sammanslagning, men de skulle avvakta utredning.. En av de drivande under föreningens första år var Stationsmästare F.W. Lustig i Anten. Han var också länsförbundets representant vid riksförbundets möte 1917.
Föreningen finns också omnämnd i Alexander Lundgrens reseberättelser.

Långareds biodlarförening bildades 11 febr 1946 och har numera slagits samman med Alingsåstraktens BF

Alingsåstraktens Biodlareförening bildades 30 november 1941. Den har nu ett verksamhetsområde som omfattar ungefär det område som tidigare täcktes av Alingsås, Långareds, Sollebrunns och Antens biodlarföreningar. Några medlemmar finns också utanför detta området.
I samband med föreningens bildande fanns ett reportage i Alingsås Tidning . Mycket av vad som där nämns är giltigt än idag.

Ur föreningens historia kan nämnas den stora förvåning som uppstod bland medlemmarna när de fick röd honung ett år. Förklaringen visade sig vara enkel. I Alingsås finns ett antal godisfabriker. En fabrik hade dumpat en sats rödfärgad sockerlösning och bina var inte sena att utnyttja denna goda dragkälla.

Föreningen bytte namn till Alingsås Biodlareförening 2015.