Arkiv

Vår förening hade tidigare en hemsida, kupan, som var mycket uppskattad. Bakom sidan stod Rune Hedberg som tidigt insåg vikten av den plattform  och det kontaktmedel som internet innebär. Sidan som byggdes upp utgjorde en omfattande kunskapsbank vilket också innebar att många sökte sig dit. Samtidigt har materialet blivit så omfattande att det visade sig omöjligt för föreningen att hålla den uppdaterad. En del material blev därför med åren inaktuellt.

Vår nya hemsida kommer därför att vara mer begränsad i jämförelse. Vår policy är att ge en allsidig information kring föreningens verksamhet samt skapa intresse för biodling. I respekt för det arbete som Rune har lagt ner och för att ge möjlighet för de som är intresserade har vi därför lagt in delar av det gamla materialet i det här arkivet.