Trädgårdsgruppen

På vår föreningsgård har vi en trädgårdsgrupp som odlar och informera om biväxter.

Trädgårdsgruppen

uppdaterad 2021-07-01

På vårt senaste öppet hus höll trädgårdsgruppen i träffen. Medlemmarna bjöds på tårta och en rundvandring bland växterna genomfördes.

uppdaterad 2021-04-10
I mån av tillgång har organisk odlade fröer och plantor använts. Huvudleverantör är Blomsterhaga i Alingsås. Många plantor och fröer har vi också fått från medlemmar, andra vänner och bekanta. Ett mål är att hitta växter som attraherar både honungsbin och andra pollinatörer. Vi försöker utöver odlingarna på Järnholmen att göra en trädgårdsresa varje år. (Resor se nedan)

Det är även intressant att odla växter som har andra kvaliteter t.ex. läkeväxter eller växter som vi kan använda för salvtillverkning mm.

Ett annat syfte är att biodlare och andra som är på bigården skall  kunna lära sig mer om biväxter.

2021
Planerna inför året är lite flytande och beroende på utvecklingen av coronaepedemin. Skyltar kommer att uppdateras, underhåll och en del nya växter. En resa till Norrvikens trädgårdar planeras.

2020

Planer inför 2020 är bl.a. underhåll  av lådor, flera växter, Perenner i olika färger, uppdatering av skyltar och en trädgårdsresa.

Resan är dock beroende på hur coronaviruset utvecklas och om det finns trädgårdar som är öppna.

I april har vi renoverat lådorna och börjat vårarbetet med gödsling, rensning och plantering..

Under försommaren har lådorna målats och lite nya plantor kommit till.

Trädgårdsgruppens resa i år ställs in p.g.a. restriktioner kring coronaviruset.

2019
Under våren och sommaren har nya plantor inhandlats. Gödsel har hämtats hos närmaste bonde. Ömtåliga plantor har inhägnats som skydd mot rådjuren.Inför besöket av Uddevalla BF planterades extra mycket blommande växter. De krokuslökar som planterades förra året har till största delen blivit föda för rådjuren.

Under året har vi bland annat:

Förstärkt nät kring odlingslådor.
Utökning av odlingarna.
Uppdaterat skyltmaterial och odlingslådor
Resa till Tjolöholm ( se nedan)


———————

2018
2018-10-11

Planterat lökar. Flyttat på växter, rensat i odlingslådorna mm

Sammanfattning av året:
Vi har nu cirka 100 örter och buskar i odlingarna. Skyltar har satts upp för de flesta. Under året har mycket vattning skett. Röjning i kringliggande “skog”, rensning och gallring.

Paradisäpplet som vi också fick vid jubileet har klarat vintern.

Om 10-15 år kan vi förvänta oss frukt.

Båda har flyttat från sin tillfälliga platser i lådorna till permanenta platser.

Trollhasseln  som vi
fick vid jubileet  2017, blommade 11 februari 2018

Under våren har en del trädfällning gjorts för att öka ljuset.

———————

2017
Vid föreningens 100-års firande 2017 fick föreningen ett par växter, ( Trollhassel och Paradisäpple). Dessa är nu planterade i bigården i väntan på permanent placering.

Vår-försommar 2017:    Rensning och vattning vid behov. Gödslat. Regnmätare inköpt. Vissa högväxande växter flyttade till nya lådor. Sådd i nya lådorna tagit sig dåligt. Problem med sniglar i nya raden lådor. Succulentlådan kompletterad. Lite lökväxter planterade i nedre raden ( nedanför huset). De flesta fleråriga växterna har klarat vintern och utvecklats bra.

————————

2016
Fetbladsväxter 2016


16-09-22:
En del förberedelser inför nästa års odlingar gjorda. Vissa högre växter skall flyttas ut ur odlingslådorna eftersom de blivit skrymmande. Under hösten har också flera bihotell påbörjats.

Ny gångväg till övre   trädgården fixad.   Yttrtligare “taklökar” inköpta. En presentation av odlingsgruppen gjordes på ett medlemsmöte i september. Några av bohålen för solitärbin har blivit befolkade. Det skall bli spännande att se vad som kommer ut. En studieresa till Orust har genomförts under sommaren.

16-05-17/18  : Oldingslådorna nedanför huset inhägnade med nät för att skydda mot betande djur. Lådorna sådda med frö, bland annat 8 sorters klöver. Flera bärbuskar planterade.

16-05-08:  Fröer och plantor inköpta. Succulentlådan planterad med sedumarter mm. övriga perennlådor rensade och en del plantering. Sått vitklöver. Ett par krukor ordnade. Några bärbuskar och humle inköpta och kommer att planteras senare.

16-04-24:    Succulentlåda fixad. Skall senare fyllas med växter. Under våren skall odlingslådornas växter kompletteras samt ett antal buskar planteras.

————————-

2015
Trädgårdsgruppen  vid Bigården på Jernholmen startade 2015.

Syftet är att anlägga en trädgård och samla på oss växter som är speciellt intressanta för bin.

Tanken är att vi skall ha en lättskött trädgård och att lära oss mer om vilka växter som ger mest pollen och nektar och om att odla dessa på bigården.

Resor
Biodlareföreningen har genom åren gjort ett antal studieresor. De har varit familjeresor och heldagar. Från början var det förutsättningen att de skulle ha någon anknytning till biodling. Det visade sig så småningom att trädgårdsintresset var det stora intresset som kunde samla deltagare. 2015 återupptog trädgårdsgruppen resorna, nu med helt inriktning på trädgårdar.

Resorna i föreningens regi gick till (med resvation att något är missad) :

1984 17/5 Gunnar Johansson, Vargön (Biredskapsaffär )

1985 Ingen resa

1986 Lurö. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lurö Vi besökte parningsplatsen för nordiska bin och fick en guidning av bl.a. Gunnar Johansson (Vargön). Föreningen nordiska bin http://www.nordbi.se

1987 Ingen resa

1988 Ingen resa

1989 11/7 Visingsö. Vi åkte dit och såg Visingsborgs trädgård. Den har genomgått en hel del förändringar sedan dess https://jkpg.com/sv/visingso/wisingsborgs-tradgard/

1990 Ingen resa

1991 Bi-91, Örebro, Vi fick bland annat höra Broder Adam

1992 Vänersnäs dag (Drottningodling)

1993 Botaniska Trädgården. https://www.botaniska.se Med guidning av dåvarande intendenten Jimmy Persson, Ytterligare ett besök något år senare.

1994 11/6 Vägs ände. Brastad. Famlien Jimmefors hade gjort en större trädgård med 1.500 arter på det som från , början varit en skogstomt. Det var troligtvis Sveriges största örtagård.

I ett separat hus hade de biodlingslokaler. I undervåningen övervintrades samhällen. Värmen från dessa höll övervåningen frostfri hela vintern.Som mest hade de närmare 100 samhällen, vilket var mycket på den tiden.

Kring 2004 sålde de den och de nya ägarna drev den vidare under namnet ”Lysekils Öragård AB”. Verksamheten tycks numera vara avvecklad. (återfinns inte på internet 2019)

1995 Ingen resa

1996 8/7 Ingela Sjöberg, Ljungås

1997 Ingen resa

1998 Ingen resa

1999 19/6 Botaniska trädgården

2000 19/6 Töreboda ( biredskap)

2001 Gösta Andersson, Bohult

2002 Tånga hed

2001 Ingen resa

2002 Ingen resa

2003 Ingen resa

2004 Örtagården Mon Åsaka.

Lisbeth Almarkoch hennes make har skapat en örtagård med cirka 1.000 olika arter på en yta av 10.000 kvadratmeter. .http://www.almark.se

2005-2007 Inga resor

2008 Kinekulle https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/kinnekulle/ trädgårdssresa Enda resan med övernattning.

2010 12/6 Korns trädgård i Eskilsby, Landvetter Vid besöket (2010) var det mycket regnigt men vi var dock 6 personer. https://peterkornstradgard.se

Trädgården är öppen sommartid. Trädgårdsgruppen besökte också trädgården 2017

2011 Eskilssons Äppelodning i Fjärås.

Maskrosorna är också viktiga för bina
Marken under äppelträden var full av maskrosor och slogs inte. Eskilsson hade fått önskemålet från en biodlare han samarbetade med, Bina skulle ha något drag även när äpplena blommat över. Torde vara en av Sveriges största odlingar med 200 sorter. En länk från 2011 https://www.hn.se/livets-gång/rolf-har-levt-ett-helt-liv-med-äpplen-1.3317285

2012 LPs biredskap

2013 Planerades en resa till biodlarföretagarnas redskapsutställning 9/2. Inställdes påg lågt intresse.

—————————–

2014 Ingen resa. Styrelsen beslöt att föreningen inte skulle göra några resor. Det blev därmed upp till varje grupp att anordna resor för gruppens medlemmar om intresse fanns.

2014 21/4 Nybörjarkursen 2014 besökte LP:s biodling. Vi hyrde vi en buss och åkte upp till LP:s biodling i Torstensbyn utanför Säffle.

Huvudsyftet var att dels årets grunkurs, dels medlemmarna skulle få möjlighet att se anläggningen och handla redskap och utrustning.

Företaget startade 1989 och är kanske mest känt som en biredskapshandlare. Men de har också ca 500 samhällen.

Vi fick en guidad rundvandring i lokalerna och kunde bese såväl slungningsrum som övriga honungslokaler och utrustning för valsning av vaxmellanväggar.

De har även köpt OGT och driver butiken där. Övrig verksamhet som fanns vid OGT flyttas under 2012 upp till Torstensbyn.

http://www.lpsbiodling.se/sv/index.html

2015 Mariestadss biodlareförening. Föreningen har byggt upp en bigård i anslutning till en koloniträdgård. De hade bland annat en bra möteslokal och ett fint slungrum. En av deras verksamheter var att tröska bibröd, vilket vi provade på. Tyvärr lockade besöket få deltagare .http://www.biodlarnamariestad.se

2018 Nolhaga kuplag besökte 2018 bl.a. en biodlare utanför Skövde.

2018 Ett antal medlemmar har i egen regi besökt Beecom i Malmö  och BeeNordic i Göteborg

—————————–

Odlingsgruppens resor
ftersom styrelse beslutat att föreningen i fortsätttningen inte skall göra några resor beslöt trädgårdsgruppen att på egen hand esöka intressanta objekt.Guppens resor skulle vara öppna för medlemmar och anhöriga. Följande resor har gjorts

2015 Kinekulle.
Kinekulle 2 2015
Vi besökte ett antal trädgårdar i samband med ”öppen trädgård”, som är ett rikstäckande arrangemang. En trädgård kan ha många olika utseenden.

2016 Orust
tyvärr inga bilder

2017 Peter Korn,  och Gunnebo Slott
Peter Korn har anlagt en större trädgård där mycket växer i sand. detta var Sara gången vi besökte honom.

Den är väl värd ett besök. Ger många nya tankar på hur man kan odla. Föreningen gjorde ett besök några år tidigare med få deltagare och ruskigt kallt väder.

Gunnebo Slott har en slottspark och en omfattande köksträdgård och fina omgivningar.

Vädret var inte det bästa men resan samlade dock 13 deltagare. Det planerade intaget av mat på Gunnebo visade sig vara problematiskt eftersom de inte hade några tillgängliga sittplatser.

2018 Öntorps trädgård och Läckö slott.
Med ett avslutande besök på Spikens fiskeläge. Läckö slott har en trädgård som är inhägnad av en mur. På så sätt får de en vindskyddad “gryta” för odlingarna.

2019 Tjolöholm. Och en privat trädgård.
Med bl.a. en guidad rundvandring av Tjolöholm trädgård.