Ritningar

Under den här fliken finns några ritningar.

Botten för Lågnormal uppstaplingskupa
Snabbkokare
Uppställningsbänk för två kupor