Snabbkokare

Monteringsanvisning för startlåda eller snabbkokare 
Följande ritningar är för formatet lågnormal, andra ramar kräver ändrade mått.

Tillverka gavlarna av 19 mm spånskiva. Sådana skivor finns även ytbehandlade och används som bl.a. hyllplan.

Se till att spåret för skiljeplåten kommer rätt på vänster och höger gavel.

Tillverka långsidor av 9 mm kryssfaner, och skruva fast trälisten i nederkant. Använd även vattenfast trälim.

Tillverka botten av 9 mm kryssfaner. På ritningen är hålen 80 mm (dosborr) men det är inte något kritiskt mått. Huvudsaken är att bina får tillräckligt med luft. Täck hålen från insidan med bitätt nät. Maskvidd 4 mm. Sätt fast med häftklammer. Vänta med tvärreglarna.

Limma och skruva samman lådan. Vänd lådan med botten upp och limma och skruva fast botten. Långsidorna skruvas i trälisten.
Limma och skruva fast tvärreglarna på botten.
Klipp till skiljeplåten. Har du bra utrustning så tillverkar du lyfthandtaget genom att göra ett 1 mm brett och 15 mm djupt spår i listen. Du kan också göra handtaget av två trälister.

Stick in plåten i spåret. Borra och skruva rakt igenom så att plåten kläms fast.

Tillverka bärlisterna och sätt fast dom.

Såga till 4 bitar rambärarlist och fäst dom. Se till att spåret är fritt. Eftersom falsen bara är 11 mm så kan det behövas lite justering av listen så att den faller in.

Tillverka locken av 9 mm kryssfaner.

 

Gör 4 låssvirvlar (ej på ritningen). Fäst dom med skruv på bärlisten så att dom kan vridas in över locken och låsa.

Bilder på färdig “kokare”.