Kurser och Studiecirklar

Vi har  nu bestämt datum för vår nybörjarkurs. Den 30 mars kl 18.30 kör vi igång. Teoridelen genomförs digitalt. Vi planerar att använda oss av ett konferensverktyg som heter Jitsi men det kan komma att ändras beroende på deltagarnas synpunkter.

När vi planerar nya utbildningar kommer dom att läggas upp här med en länk till ett formulär där ni anmäler er. Inga nya kurser är planerade fn.