Kurser och Studiecirklar

Vi har  nu bestämt datum för vår nybörjarkurs. Den 30 mars kl 18.30 kör vi igång. Teoridelen genomförs digitalt. Vi planerar att använda oss av ett konferensverktyg som heter Jitsi men det kan komma att ändras beroende på deltagarnas synpunkter.

När vi planerar nya utbildningar kommer dom att läggas upp här med en länk till ett formulär där ni anmäler er.

STUDIECIRKEL I ENKEL DROTTNINGODLING

OBS endast för medlemmar

I början av maj startar vi en webbaserad studiecirkel i enkel drottningodling. Enkel betyder i det här fallet att vi inte larvar utan låter bina göra jobbet. Vi träffas 4-5 gånger i maj. Upplägget är att vi varje gång tittar på ett videoklipp eller en beskrivning av metoden för att därefter diskuterar för och nackdelar. Vi avslutar sedan med en träff där vi diskuterar fördelar och nackdelar med dom olika metoderna. Deltagarantalet är begränsat till max 10 och ni anmäler er via formuläret nedan.

Enkel Drottningodlin-Anmälan

Genom att fylla i det här formuläret anmäler du dig till en webbaserad studiecirkel i maj
  • Ange för och efternamn