Kurser och Studiecirklar

Nya biodlare introduceras genom vår utbildning.

Välkommen att bli biodlare. Vår förening ser som sin viktigaste uppgift att sprida medlemsnytta inom olika områden till föreningens medlemmar.

Föreningen anordnar medlemsmöten under hela året. Under vinterhalvåret träffas vi återkommande varje månad för utbyte av erfarenheter och trevlig samvaro. Sommarmånaderna har vi öppet hus en gång per vecka. Våra sammankomster sker i vår föreningslokal vid Järnholmen i Hemsjö.

Biodlarföreningen har bigårdar i Nolhaga, Mariedal och Järnholmen. Antalet kupor i varje bigård varierar mellan cirka fyra och tio. Varje bigård sköts utav ett kuplag som består av föreningsmedlemmar med olika erfarenheter av biodling. Kuplagen bereder också plats för nybörjare som inte har någon erfarenhet av biodling. Där kan man skaffa sig sina första praktiska erfarenheter. Erfarna föreningsmedlemmar erbjuder också våra nybörjare mentorskap. Arbetssättet med mentorer är mycket lärorikt för både mentorn och nybörjaren.

Biodlarföreningen rekommenderar alla som skall skaffa bin att först gå igenom en nybörjarkurs. Föreningen anordnar sådana kurser varje vår. Kursen omfattar cirka sex teoretiska träffar och praktiskt arbete i föreningens kupor och inblick i hur man underhåller och förnyar de material man behöver i sina bikupor.

Bland den medlemsnytta som uppskattas av föreningens medlemmar kan också nämnas gemensam hantering av ramar och vax, olika behandlingar för att undvika bisjukdomar och gemensamma inköp av material.

 

Alingsås biodlarförening.

Välkommen.

BIODLING – kurs för nybörjare. 2024.

NYBÖRJARKURS I BIODLING.
Vi i Alingsås biodlareförening genomför en nybörjarkurs under våren 2024. Kursen innehåller biodling i teori och praktik. Vi startar teorilektionerna den 13 mars och fortsätter ytterligare fem kvällar. Den sista lektionen är i mitten av maj.
Vi har ytterligare tre träffar som är mer praktiska, t.ex tillverkning av ramar, gjuta in mellanväggar mm. Datum för våra praktiska träffar bestämmer vi tillsammans.
Du kommer även att få delta i ett av våra tre kuplag. Där får du praktisk öva på att sköta föreningens bikupor över hela bisäsongen tillsammans med erfarna föreningsmedlemmar. Träffarna med kuplagen styrs av deras kalender.
Kursen ger dig de nödvändiga kunskaperna för att kunna starta upp egen biodling, med en mentor som stöd. Vi hjälper dig med att få en mentor, med inköp av bisamhälle/-n och den utrustning du behöver.
Kursbok: ”Mina första år som biodlare” Huvudbok, arbetsbok och usb-minne med bildmaterial. (Riksförbundets bok)
Anmälan görs till yvonne.arvidsson18@gmail.com
Kursavgift 1200 kr
Vi har 15 platser.
Vi som leder kursen heter Mark Rosenfeld, Yvonne Arvidsson och Sören Pettersson
Frågor besvaras av Sören Pettersson 0707 101984