Kurser och Studiecirklar

BIODLING – kurs för nybörjare. 2022.

Alingsås biodlareförening.

8 träffar

5 (6) gånger träffas vi för teorigenomgångar och samtal. Vi är i föreningslokalen på Jernholmen i Hästeryd. (Om pandemiläget förändras så att vi inte kan träffas inomhus, har vi dessa träffar digitalt.)

1 gång tillverkar vi ramar.

1 gång träffas vi ute vid kuporna

1 gång träffas vi för visning av slungrum.

…………………………………………………………….

 

1. 21 mars

Vi, ledare, presenterar oss. Berätta om dig själv och dina förväntningar.

Kursen presenteras. Lite kort om vår förening.

Honungsbiet. Bisamhällen. Hur fungerar ett sådant? (Stora drag). Närstående insekter.

Berättar om och visar de viktigaste tillbehören.

Kupor. Olika typer. Botten, tak,sarg/låda.

Kniv, borste, pust,vattenflaska.

Spärrgaller, foderlådor.

Skyddskläder.

Tillbehören nämns översiktligt här. Alla återkommer i sitt sammanhang allt eftersom kursen löper på. Vi kommer att följa ett år ” året i bigården”, från vår till vår.

 

2. 28 mars

Biårets början. Vad ska man hålla koll på i mars ?

Binas ”vinterrensningsflygning”.

Tömma bottnar. Yngellådor. Kommer drottningen igång med yngelsättning ?

Spärrgaller och skattlådor.

Ramarna i yngellådorna och dem i skattlådorna.

Mellanvägg. Utbyggt vax.

 

 

 

3. 4 april

Svärmning.

Avläggare.

Skattning. Olika sätt. När?

Hur bina täcker honungen

Välja kupformat. Lämpliga ställen för bigården?

 

4. 11 april

Bisjukdomar.

Varroabekämpning.

Bestämmelser att följa.

Bitillsyningsperson.

Svarta ramar.

Vad kan föreningen hjälpa till med.

 

5. 25 april

Honungshantering. Slungning och alla grejer man behöver till den.

Förvaringskärl.

Burkar.

Etiketter.

Silar.

Avtäckningsredskap

Olika slungor. Köpa en egen?

Var kan man slunga ?

Honung. Nyslungad, ympad.

Sälja honung.

Hygienfrågor.

Sammanfattning av teorin, frågor. Mentorer. Kontakter med föreningen.

Avslutning.

6. 2 maj

Detta är en extralektion. Den använder vi om vi inte hunnit med allt eller om vi vill repetera något.

……………………………………………………………………………………………..

De avslutande gångerna gör vi när bisäsongen är igång på riktigt. Det bör ske i mitten på maj ungefär. Vi bestämmer datum för dessa träffar under kursens gång. Här får du träffa föreningens kuplag och du, som vill, kommer att få en mentor.

A.

Ramtillverkning. Spika ramarna, spänna tråd och värma på vaxet. Andra eventuella praktiska saker.

 

B.

Övning ute vid kuporna. Detta kan läggas upp tillsammans med mentor eller på så sätt att gruppen träffas vid Järnholmen, Mariedal eller Nolhaga (föreningens kuplagsstationer). Tiden kan disponeras över flera tillfällen.

 

C.

Visning av föreningens slungrum.

 

Kursmaterial:

Mina första år som biodlare. Lotta Fabricius Kristiansen . Sveriges biodlares riksförbund. Lärobok och arbetsbok samt USB-minne med rikt bildmaterial. Ingår i anmälningsavgiften.

Kursavgift:

1200 kr

Sören Pettersson o Lennart Arvidsson

 

Nybörjarkurs i biodling 2022 (Intresseanmälan)

Genom att fylla i det här formuläret sätter du upp dig på en lista över intresserade av kommande nybörjarkurser.
Ange ditt fullständiga namn efternamn, förnamn
Postadress. gata, gatunummer, postnummer, ort
Här fyller du i ditt telefonnummer. Helst mobil
Här fyller du i den mailadress vi kan nå dig på