Aktuellt

 

 

 

Som vi berättat om tidigare har vi startat upp ett projekt kring digital övervakning av ett bisamhälle. Vi har precis satt igång och håller nu på att sätta oss in i hur de mätvärden som visas kan användas. Vi vill redan nu ge er möjlighet att följa övervakningen av vårt bisamhälle som är en nyfångad bisvärm. Informationen kan vara svår att ta till sig enbart genom att titta på mätvärdena men vi återkommer så snart vi kan med en närmare presentation så snart vi kan. Ni går in på nedanstående länk:
https://main.beehivemonitoring.com/51f5bf9d1db741f9a0f8b0d6b01ce3fa
Uppe i vänstra hörnet syns då 01 (XS) vilket ni skall klicka på. Då visas 2 st 01 (XS) och ni klickar på den nedre av dem så kommer mätvärdena upp.

MANUAL FÖR ANALYS

Hur du tolkar temperatur och ljud i bikupan – Beezum

Normala värden inne i bikupan – Beezum

Vikt – Beezum

Viktändringar över dygnet – Beezum

Ljud – Beezum

Svärmning – Beezum

Lufttryck – Beezum

Statusmeddelande – Beezum

Statusfärger – Beezum