Årets årsmöte avklarat

26 november, 2023

Föreningens årsmöte har genomförts under ledning av eminente mötesordföranden Johnny Bohlin. Jerker Andersson omvaldes som ordförande och sedan tidigare kvartstår Sören Hansson och Kristina Jakobsson.

Som nya ledamöter i styrelsen hälsar vi Petra Åslund,

Läs mer här

Enkel drottningodling

6 mars, 2021

Föreningen planerar att starta en digital studiecirkel i enkel drottningodling. Studiecirkeln är gratis och vänder sig enbart till medlemmar.

Läs mer här